????اولویت  های موارد  موردنیاز یک نینجا  رنجر  
1.داشتن  لباس آرم دار  نینجا
2.داشتن  کفش نینجا
3.داشتن  ساعد بند  کلاه  نینجا
4.جهت شرکت  در بخش تمرینات  ومسابقات
داشتن  کاپ. لثه. روپابند. دستکش
تی  شرت وشلوار برای  مسابقات  بانوان
تی شرت  وشورت  کیک  بوکس  برای بخش  آقایان
5.گذراندن  دوره  های آموزشی کمربند  به کمربند

لازم  به توضیح هست. زمان مشخصی  برای یادگیری  وجود  ندارد  از همان زمان  که هنرجو  ثبت نام میکند  نسبت به استعداد  وبرداشت  از حرکات  رزمی  در بخش نرمش  ها. تمرینات  .آموزش  پیشرفته  میکند  ودرکنار  این مسایل اگر  هنرجو  تمرین حرکاتی  که یاد می گیرد تمرین   ننماید   پیشرفت  نمی کند.
اکثرا  ورزشکارانی  که مدال آور  مسابقات یا رزمی کاری خوبی هستن  به جدییت  تمرین می کنن. وادامه  می دهند.
والدین  توجه  نمایند. هیچ وقت تمام بچه  ها به یک اندازه  نیستن. وباید  اولویت  اول شناخت سبک ومراحل  آن. بعد یادگیری. و داشتن وسایل مورد  نیاز وتمرینات  می باشد.
در  آخر کسانی که ورزش را فقط برای دوره  تابستان  ثبت نام می کنن. جز اوقات  فراغت  چیزی عاید شان نمی شود.گرچه  مرحله پایه  ومقدماتی را طی میکنن  ودرست  زمانی که می خواهند  یاد بگیرن  ترک باشگاه می کنن

مدرس : بابالویان????

منبع : نینجا رنجر |????اولویت های موارد موردنیاز یک نینجارنجر????
برچسب ها : داشتن