????????????????
سوابق مدیریتی  شیهان  بابالویان
1.ریس سازمان  جهانی  کوبو ایران  برگزار کننده  مسابقات  بین المللی. اوراسیا. جهانی
2.مشاور کشور  در سبک نینجا رنجر  ورشته  های مختلف رزمی
3 نماینده سبک  نینجا رنجر استان آذربایجان  شرقی  
4.ریس هیت ورزشهای رزمی بسیج شهرستان  اهر
5.ریس هیت  کاراته شهرستان  ورزقان
6 مسول  کمیته  مسابقات  هیت  ورزشهای رزمی  شهرستان  اهر
7.نایب ریس هیت  ورزشهای  رزمی  شهرستان  ورزقان
8.نماینده  سازمان کیوکوشین  کاراته  اویاما  شهرستان  اهر  وورزقان
9.مسول  موی تای شهرستان  ورزقان
10.نایب  ریس سبک کیک  لایت  کیک  بوکسینگ  استان  آذربایجان  شرقی  
11.مربی  رسمی رشته  های موی تای. کیک  بوکس. نینجا. فایت  رنجر. مبارزان. تای  کیک بوکسینگ. ژیمناستیک. کیوکوشین  کاراته.
12.برگزار  کننده  7 دوره  مسابقات  استانی
13.مدیریت  در برگزاری  9 دوره  مسابقات بین  المللی  در کشورهای  ایران. گرجستان. ارمنستان  .آذربایجان. عراق. ترکیه

منبع : نینجا رنجر |???????? سوابق مدیریتی شیهان بابالویان ????????
برچسب ها : شهرستان  ,کیک  ,هیت  ,مسابقات  ,نینجا ,رزمی  شهرستان  ,آذربایجان  شرقی