????????????????آمادگی استاد  یوسف بابالویان  نایب ریس  هیت ورزشهای  رزمی شهرستان ورزقانریس سبک نینجا رنجر استان آذربایجان  شرقیمربی وداور  درجه 1 موی تای وکیک  بوکسینگ فدراسیون  ورزشهای رزمیبرای مسابقات  بین المللی  تای بوکسینگ  با دعوت  نامه رسمی از کشور گرجستان  مورخه 9 آبان  اعزام  می شود.به امید  موفقیت  وکسب  مدال وکمربند  طلایی????????استاد بابالویان  بیش از 11 مقام کشوری  وچندین  دوره  مقام بین  المللی  واوراسیا  ویک دوره جهان در کارنامه  ورزشی خود دارد.

منبع : نینجا رنجر |???????????????? آمادگی استاد یوسف بابالویان ????????????????
برچسب ها : یوسف بابالویان